NGUYỄN THỊ MINH HÒA

Cố vấn nhân sự, Phó giám đốc

[T]:   (+84) 243 2222 796
[P]:   (+84) 936 716 869
[E]:    hoanm@ibpro.com.vn | contact@ibpro.com.vn 
[W]:   www.ibpro.com.vn

GIỚI THIỆU

Bà Nguyễn Thị Minh Hòa là chuyên gia về nhân sự và lao động tại IBPRO. Bà Hòa có hơn 20 năm kinh nghiệm tại các tập đoàn trong và ngoài nước như: AON Việt Nam, Cushman & Wakefield, Hệ thống Phòng Khám Gia Đình (FMP), Fricotech Việt Nam, Ramen Korean Food.. vv. Bằng kinh nghiệm quản lý nhân sự tại nhiều lĩnh vực khác nhau kết hợp với nền tảng pháp lý vững vàng, bà đã giúp xây dựng và quản lý hiệu quả các vấn đề về lao động, tuyển dụng, đào tạo, xây dựng quy chế quản lý- giám sát nhân sự. 

LĨNH VỰC CHUYÊN MÔN

Lao Động

Tranh Tụng Lao Động

Khen Thưởng & Kỷ Luật

Thủ Tục Hành Chính

F&B

Bất Động Sản

Giấy Phép

HỌC VẤN & THÀNH VIÊN

Cử Nhân Kinh Tế – Đại Học Ngoại Thương

Cử Nhân Luật – Đại Học Luật Hà Nội

Chứng Chỉ Đào Tạo Nghề Luật Sư  

Chứng Chỉ Đào Tạo Nghề Môi Giới Bất Động Sản 

Chứng Chỉ Đào Tạo Quản Lý Sàn Giao Dịch Bất Động Sản.

NGÔN NGỮ

Tiếng Anh

Tiếng Việt

IBPRO
10-04-2018

Follow Us