NGUYỄN PHƯƠNG NHI

Luật sư cao cấp

[T]:   (+84) 243 2222 796
[E]:    nhinp@ibpro.com.vn | contact@ibpro.com.vn 
[W]:   www.ibpro.com.vn

GIỚI THIỆU

Luật sư Nguyễn Phương Nhi có hơn 25 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn pháp lý và tranh tụng tại Trọng tài, Tòa án cũng như các tranh trấp ngoài tòa án. Bà đã đại diện cho khách hàng trong và ngoài nước giải quyết ổn thỏa các tranh chấp liên quan đến hình sự, dân sự, kinh doanh thương mại, sở hữu trí tuệ cũng như tham gia sâu vào quá trình thi hành án để thu hồi nợ. Thêm vào đó, với vốn kiến thức và kinh nghiệm thực tiễn sâu rộng, Luật sư Nguyễn Phương Nhi nổi tiếng với cương vị là nhà tư vấn dạn dày kinh nghiệm trong việc hỗ trợ và thay mặt khách hàng đàm phán và thiết lập các giao dịch mua bán, các hợp đồng thương mại và hoạt động đầu tư tại Việt Nam.

Bên cạnh các hoạt động chuyên môn, Luật sư Nguyễn Phương Nhi còn tham gia công tác giảng dạy tại Học viện tư pháp cho các khóa đào tạo luật sư trong nhiều năm. Với tư cách là một giảng viên tại Học viện tư pháp, Luật sư Phương Nhi đã có những đóng góp không nhỏ trong việc đào tạo và giảng dạy cho các thế hệ luật sư trẻ tại Việt Nam.

LĨNH VỰC CHUYÊN MÔN

Đầu Tư

Mua Bán & Sáp Nhập

Quản Trị Doanh Nghiệp

Bất Động Sản & Xây Dựng

Lao Động

Sở Hữu Trí Tuệ

Giải Quyết Tranh Chấp

HỌC VẤN & THÀNH VIÊN

Đoàn Luật Sư Thành Phố Hà Nội

NGÔN NGỮ

Tiếng Anh

Tiếng Việt

IBPRO
15-04-2018

Follow Us