ĐÀO DUY ANH

Cộng sự

[T]:   (+84) 243 2222 796
[E]:    anhdd@ibpro.com.vn | contact@ibpro.com.vn 
[W]:   www.ibpro.com.vn 

GIỚI THIỆU

Ông Duy Anh là thành viên của IBPRO từ năm 2017. Sau khi tốt nghiệp tại Trường Đại học Thương Mại, Ông Duy Anh đã tiếp tục theo học thạc sĩ chuyên ngành Luật Kinh Tế.

Kinh nghiệm của Ông Duy Anh tập trung chính vào các lĩnh vực đầu tư và kinh doanh, giáo dục, mua bán-sáp nhập (M&A), các giấy phép kinh doanh và tư vấn thường xuyên cho nhiều công ty khác nhau. Sau khi tốt nghiệp chuyên ngành Luật kinh tế tại một trong những trường đại học có tiếng về chuyên ngành thương mại và tốt nghiệp thạc sĩ tại Trường Đại học Luật Hà Nội, Ông Duy Anh luôn cố gắng kết hợp kiến thức học thuật và kinh nghiệm làm việc thực tế trong quá trình làm việc và cố gắng đảm bảo cung cấp dịch vụ với chất lượng tốt nhất cho khách hàng của mình.

LĨNH VỰC CHUYÊN MÔN

Đầu Tư

Mua Bán và Sáp Nhập

Giáo Dục

Doanh Nghiệp

Giấy Phép Kinh Doanh

HỌC VẤN & THÀNH VIÊN

Cử Nhân Luật – Trường Đại Học Thương Mại 

Thạc Sĩ Luật – Trường Đại Học Luật Hà Nội

NGÔN NGỮ

Tiếng Anh

Tiếng Việt

IBPRO
06-04-2018

Follow Us