Vốn đầu tư của cơ sở giáo dục có vốn đầu tư nước ngoài thay đổi như nào ở Nghị định mới?


09-11-2018
Nghị định 86/2018/NĐ-CP mới được Thủ tướng Chính phủ ban hành ngày 06/6/2018, có hiệu lực kể từ ngày 01/8/2018 có yêu cầu cao hơn về điều kiện vốn đầu tư: tổng số vốn tối thiểu là 1000 tỷ đồng đối với Đại học có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam và 250 tỷ đồng đối với phân hiệu của Đại học.

Đến thời điểm thẩm định cho phép thành lập trường Đại học và phân hiệu, giá trị đầu tư phải thực hiện được trên 500 tỷ đồng. Nghị định cũng có quy định một chương riêng về liên kết giáo dục và đào tạo với nước ngoài.

Bỏ quy định học sinh Việt Nam không đủ 05 tuổi không được tiếp nhận vào học chương trình của nước ngoài. Thay vào đó, Nghị định này chỉ yêu cầu số học sinh Việt Nam học chương trình giáo dục của nước ngoài phải thấp hơn 50% tổng số học sinh học chương trình giáo dục của nước ngoài tại cơ sở giáo dục.


Người đăng:IBPRO
09-11-2018
Các bài viết cùng chuyên mục