Luật cạnh tranh 2018 mới được ban hành


09-11-2018
Luật Cạnh tranh 2018 đã được Quốc hội thông qua ngày 12/06/2018 sẽ chính thức có hiệu lực từ ngày 01/07/2019.

Theo đó Luật đã phá bỏ ngưỡng giới hạn của hành vi tập trung kinh tế. Trước đây quy định cấm tập trung kinh tế nếu thị phần kết hợp của các doanh nghiệp tham gia chiếm trên 50% trên thị trường lưu thông, nay chỉ còn cấm doanh nghiệp tập trung kinh tế (có khả năng) gây tác động hạn chế một cách đáng kể trên thị trường.

Đồng thời quy định nếu doanh nghiệp tự nguyện khai báo thì sẽ được miễn hoặc giảm mức xử phạt theo chính sách khoan hồng theo quy định tại Điều 112 (tuy nhiên không quá 03 doanh nghiệp đầu tiên nộp đơn). Luật cũng ấn định mức xử phạt cụ thể đối với hành vi vi phạm luật cạnh tranh của tổ chức và cá nhân.

Cấp Giấy phép nhập khẩu theo hạn ngạch thuế quan

Bộ Công Thương vừa ban hành Thông tư số 12/2018/TT-BCT quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý ngoại thương, có hiệu lực từ ngày 15/06/2018. Thông tư quy định chi tiết về hồ sơ cấp Giấy phép nhập khẩu theo hạn ngạch thuế quan gồm Đơn đăng ký hạn ngạch thuế quan nhập khẩu, Giấy chứng nhận đầu tư,…; bổ sung thêm các điều khoản về quy trình cấp giấy phép.

Đồng thời Thông tư ban hành Danh mục hàng tiêu dùng, thiết bị y tế, phương tiện đã qua sử dụng cấm nhập khẩu; Danh mục hàng hoá tạm ngừng kinh doanh theo mã số hàng hoá (HS).

Thông tư mới về thủ tục hải quan

Thông tư 39/2018/TT-BTC được Bộ Tài chính ban hành ngày 20/4/2018, có hiệu lực từ ngày 5/6/2018 thể hiện nhiều điểm mới trong thủ tục hải quan, trong đó có:

•Bổ sung văn bản cho phép xuất/nhập khẩu của cơ quan có thẩm quyền

•Bổ sung Giấy phép nhập khẩu theo hạn

Hồ sơ hải quan chỉ yêu cầu nộp Giấy chứng nhận kiểm tra chuyên ngành.

Bên cạnh đó, mức tính số tiền chậm nộp là 0,03%/ngày tính trên số tiền thuế chậm nộp thay vì 0,05% như trước theo thông tư 38/2015/TT-BTC.

Hoàn tiền thuế xuất, nhập khẩu nộp thừa trong 5 ngày

Quyết định 1919/QĐ-TCHQ của Tổng cục Hải quan, có hiệu lực từ ngày 12/7/2018 quy định trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được công văn hợp lệ của người nộp thuế đề nghị hoàn tiền thuế nộp thừa, cơ quan hải quan ban hành quyết định hoàn tiền thuế nộp thừa. Trường hợp không đủ điều kiện hoàn tiền thuế, cơ quan hải quan phải thông báo cho người nộp thuế. Cơ quan hải quan cần tiến hành kiểm tra tại trụ sở người nộp thuế.

Cũng theo đó không thu thuế xuất khẩu đối với hàng hoá nhập khẩu nhưng tái xuất ra nước ngoài, sang nước thứ ba, vào khu phi thuế quan.

Không thu thuế nhập khẩu đối với hàng hoá xuất khẩu, tái nhập trở lại Việt Nam.

NẾU CÓ BẤT KỲ CÂU HỎI NÀO XIN LIÊN HỆ THEO THÔNG TIN DƯỚI ĐÂY:
Website: ibpro.com.vn
Mail: contact@ibpro.com.vn
Add: 64 Yen Lang, Thinh Quang, Dong Da, Ha Noi
Tel: 84-2432222796


Người đăng:IBPRO
09-11-2018
Các bài viết cùng chuyên mục