Tags: IBPRO

Về chúng tôi
25/02/2021 06:21:03 IBPRO 0 2729

Trước một thế giới đầy biến động với những cơ hội và thách thức luôn luôn đan xen tồn tại, pháp luật là một điểm tựa vững chắc để bạn có thể nắm lấy cơ hội, phòng tránh rủi ro và hiện thực hóa các tầm nhìn chiến...


TẠ QUỐC KHÁNH
Luật sư cao cấp, Giám đốc

[T]:   (+84) 243 2222 796
[P]:...

SuperUser Account
19/04/2018
PHẠM MẠNH DŨNG
Luật sư cao cấp, Trọng tài viên

[T]:   (+84) 243 2222 796
[P]:...

SuperUser Account
18/04/2018
CHANNING DIRCKZE
Cố vấn cao cấp

[T]:   (+84) 243 2222 796
[E]:...

SuperUser Account
17/04/2018
DOÃN THẾ PHƯƠNG
Cố vấn cao cấp

[T]:   (+84) 243 2222 796
[P]:...

SuperUser Account
16/04/2018
NGUYỄN PHƯƠNG NHI
Luật sư cao cấp

[T]:   (+84) 243 2222 796
[E]:...

SuperUser Account
15/04/2018
TẠ HỒNG NHUNG
Luật sư, Đại diện sở hữu trí tuệ

[T]:   (+84) 243 2222 796
[P]:...

SuperUser Account
14/04/2018
NGUYỄN ĐỨC LONG
Phó giám đốc

[T]:   (+84) 243 2222 796
[P]:...

SuperUser Account
13/04/2018
NGUYỄN THỊ TUYẾT
Luật sư cộng sự

[T]:   (+84) 243 2222 796
[E]:...

SuperUser Account
12/04/2018
NGUYỄN NGỌC KHIÊM
Luật sư cộng sự

[T]:   (+84) 243 2222 796
[E]:...

SuperUser Account
11/04/2018
NGUYỄN THỊ MINH HÒA
Cố vấn nhân sự, Phó giám đốc

[T]:   (+84) 243 2222 796
[P]:...

SuperUser Account
10/04/2018
NINH THỊ THU THỦY
Phó giám đốc

[T]:   (+84) 243 2222 796
[P]:...

SuperUser Account
09/04/2018
LEE YONG WOO
Trưởng Phòng Marketing, Luật sư tập sự

[T]:   (+84) 243 2222 796
[E]:...

SuperUser Account
08/04/2018
VŨ ANH KHUÊ
Cộng sự

[T]:   (+84) 243 2222 796
[E]:...

SuperUser Account
07/04/2018
ĐÀO DUY ANH
Cộng sự

[T]:   (+84) 243 2222 796
[E]:...

SuperUser Account
06/04/2018

Follow Us