Dịch vụ

Dịch vụ pháp lý
23/11/2018 10:13:31
Đội ngũ luật sư và chuyên gia của IBPRO đã cung cấp dịch vụ cho nhiều khách hàng trên thế giới như Mỹ, Châu Âu, Hàn Quốc, Nhật Bản, Đài Loan… và các khách hàng trong nước, cơ quan, tổ chức tại Việt Nam với các dự án đa dạng trong các lĩnh vực sản xuất, vận tải và logistics, bất động sản, xây dựng, giáo dục, y tế, công nghệ cao, phân phối, viễn thông…
Hỗ trợ đầu tư kinh doanh
23/11/2018 10:12:39
IBPRO cung cấp các nguyên liệu cần thiết để các nhà đầu tư, doanh nghiệp xác định thị trường mục tiêu và quyết định đầu tư tại Việt Nam – một trong những thị trường có tốc độ phát triển mạnh mẽ và triển vọng trong khu vực và trên thế giới; kết nối doanh nghiệp, xây dựng chiến lược và mô hình kinh doanh cho các doanh nghiệp khi thành lập, hoạt động tại Việt Nam.