VŨ ANH KHUÊ

Cộng sự

[T]:   (+84) 243 2222 796
[E]:    khueva@ibpro.com.vn | contact@ibpro.com.vn 
[W]:   www.ibpro.com.vn

GIỚI THIỆU

Ông Khuê là thành viên mới nhất của IBPRO Việt Nam. Ông Khuê đã tốt nghiệp đại học tại Trường Đại học Hull. Với niềm đam mê và nhiệt huyết đối với triết học pháp lý, Ông Khuê đã tiếp tục theo học Thạc Sĩ tại Trường Đại học La Trobe, tập trung vào Luật So Sánh (Comparative Legal Traditions) và Nghiên Cứu (Research) trên con đường theo đuổi học thuật của mình.

Trong thời gian tại Việt Nam, Ông Khuê đã có cơ hội làm việc tại Mayer Brown JSM, nơi ông có cơ hội được quan sát và tham gia vào các công việc pháp lý thực tế. Ông Khuê cũng đã hoàn thành khóa đào tạo Luật Sư tại Học Viên Tư Pháp và tham gia vào cuộc thi Luật Sư Hùng Biện tại Học viên vào năm 2016 và đã đạt giải cá nhân khi tham gia cuộc thi này. Bằng kiến thức học thuật và khả năng thông thạo tiếng Anh, Khuê đã đóng góp rất nhiều cho Công ty bằng các tư vấn cả về lý thuyết lẫn kinh nghiệm làm việc thực tế khi giải quyết các vụ việc có yếu tố nước ngoài.

LĨNH VỰC CHUYÊN MÔN

Đầu Tư

Năng Lượng & Tài Nguyên Thiên Nhiên

Quản Trị Doanh Nghiệp

Xây Dựng

Lao Động

Thị Trường Vốn

Giáo Dục

Tài Chính và Ngân Hàng

HỌC VẤN & THÀNH VIÊN

Cử Nhân Luật – Đại Học Hull (Vương Quốc Anh)

Chứng Chỉ Hoàn Thành Khóa Đào Tạo Luật Sư – Học Viện  Tư Pháp

Thạc Sĩ Luật – Đại Học La Trobe (Úc)

NGÔN NGỮ

Tiếng Anh

Tiếng Việt

IBPRO
07-04-2018

Follow Us