TẠ HỒNG NHUNG

Luật sư, Đại diện sở hữu trí tuệ

[T]:   (+84) 243 2222 796
[P]:   (+84) 983 651 291
[E]:    nhungth@ibpro.com.vn | contact@ibpro.com.vn 
[W]:   www.ibpro.com.vn

GIỚI THIỆU

Luật sư Tạ Hồng Nhung là luật sư chuyên sâu về sở hữu trí tuệ của IBPRO. Bà đã được cấp chứng chỉ đại diện sở hữu công nghiệp tại Việt Nam (không nhiều luật sư tại Việt Nam đạt được chứng chỉ này) và có hơn 25 năm kinh nghiệm về các vấn đề liên quan đến quyền tác giả, quyền sở hữu công nghiệp. Kinh nghiệm của bà tập trung vào các vấn đề liên quan đến đăng ký nhãn hiệu trong nước và quốc tế, bảo hộ quyền tác giả, đăng ký sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, duy trì hiệu lực văn bằng, theo dõi vi phạm và hỗ trợ xử lý vi phạm về quyền sở hữu trí tuệ.

Khách hàng của bà rất đa dạng từ các doanh nghiệp nhỏ và vừa (SME), các tập đoàn trong và ngoài nước hoạt động trong nhiều lĩnh vực khác nhau như thời trang, hàng tiêu dùng, mỹ phẩm, dược phẩm, …..vv. 

LĨNH VỰC CHUYÊN MÔN

Sở Hữu Trí Tuệ 

Đầu Tư

Quản Trị Doanh Nghiệp

HỌC VẤN & THÀNH VIÊN

Cử Nhân Luật – Đại Học Quốc Gia

Đoàn Luật Sư Thành Phố Hà Nội

Chứng Chỉ Đào Tạo Về Quyền Sở Hữu Trí Tuệ- Đại Học Khoa Học Xã Hội và Nhân Văn, Đại Học Quốc Gia Hà Nội

Chứng Chỉ Đại Diện Sở Hữu Công Nghiệp - Cục Sở Hữu Trí Tuệ Việt Nam

NGÔN NGỮ

Tiếng Anh

Tiếng Việt

IBPRO
14-04-2018

Follow Us