NINH THỊ THU THỦY

Phó giám đốc

[T]:   (+84) 243 2222 796
[P]:   (+84) 905 288 878
[E]:    ninhthuy@ibpro.com.vn | contact@ibpro.com.vn 
[W]:   www.ibpro.com.vn

GIỚI THIỆU

Bà Thủy có hơn 10 năm kinh nghiệm trong tư vấn đầu tư và pháp lý cho các doanh nghiệp trong và ngoài nước khác nhau trong nhiều lĩnh vực như: đầu tư, bất động sản, y tế, giáo dục, F&B, thương mại, viễn thông. Các khách hàng điển hình của bà Thủy có thể kể đến như Samsung, Kyowon, ACG, Tập Đoàn TH, Vietnam Airlines, VNPT, AON, Big C, Vanlack, Amway, ... 

LĨNH VỰC CHUYÊN MÔN

Đầu Tư

Mua Bán & Sáp Nhập

Bất Động Sản 

Tranh Tụng

Giáo Dục

Tài Chính & Ngân Hàng

Phân Phối

Tài Chính

Sản Xuất 

HỌC VẤN & THÀNH VIÊN

Cử Nhân Quản trị Kinh Doanh – Đại Học Kinh Tế Quốc Dân

Cử Nhân Luật – Đại Học Kinh Tế Quốc Dân

NGÔN NGỮ

Tiếng Anh

Tiếng Việt 

IBPRO
09-04-2018

Follow Us