NGUYỄN THỊ TUYẾT

Luật sư cộng sự

[T]:   (+84) 243 2222 796
[E]:    contact@ibpro.com.vn 
[W]:   www.ibpro.com.vn

GIỚI THIỆU

Luật sư Nguyễn Thị Tuyết có gần 10 năm kinh nghiệm trong tư vấn pháp lý và kinh doanh. Kinh nghiệm của bà trải dài trong nhiều lĩnh vực như tư vấn đầu tư, đánh giá thị trường, quản trị rủi ro, đấu thầu các dự án có nguồn vốn ODA, tranh tụng và giải quyết tranh chấp, nhượng quyền thương mại .. và được đánh giá cao bởi đối tác, khách hàng. 

Trước khi gia nhập IBPRO, bà Tuyết đã làm việc và quản lý tại công ty luật lớn tại Việt Nam, tại đây bà cũng được đánh giá là luật sư có khả năng kết hợp một cách hài hòa giữa các yếu tố pháp lý và thương mại trong mỗi giao dịch để mang đến các giải pháp tối ưu cho khách hàng. Bên cạnh các hoạt động chuyên môn, bà Tuyết cũng nắm giữ những chức vụ quan trọng trong các tổ chức xã hội và tình nguyện tại Việt Nam, trong số đó, hầu hết là các tổ chức từ thiện và phi lợi nhuận. 

LĨNH VỰC CHUYÊN MÔN

Đầu Tư

Mua Bán & Sáp Nhập

Quản Trị Doanh Nghiệp

Bất Động Sản & Xây Dựng

Lao Động

Sở Hữu Trí Tuệ

Giải Quyết Tranh Chấp 

Dự Án Sử Dụng Vốn ODA

HỌC VẤN & THÀNH VIÊN

Cử nhân Luật – Đại học Luật Hà Nội

Đoàn Luật Sư Thành Phố Hà Nội

NGÔN NGỮ

Tiếng Anh

Tiếng Việt

IBPRO
12-04-2018

Follow Us