LEE YONG WOO

Trưởng Phòng Marketing, Luật sư tập sự

[T]:   (+84) 243 2222 796
[E]:    contact@ibpro.com.vn 
[W]:   www.ibpro.com.vn

GIỚI THIỆU

Ông Lý Long Vũ là trưởng phòng marketing của IBPRO, ông tốt nghiệp đại học quốc gia Incheon Hàn Quốc và có hơn 10 năm làm việc tại Việt Nam, Lý Long Vũ cũng đã tốt nghiệp cử nhân Luật – Khoa Luật trường Đại học Quốc Gia và tốt nghiệp khóa đào tạo luật sư tại Học Viện Tư Pháp Việt Nam. Vũ cũng là thành viên của Kotra Vietnam và các diễn đàn đầu tư Hàn Quốc tại Việt Nam, do đó, ông không những là người am hiểu pháp luật mà cũng có hiểu hiết sâu sắc về môi trường và văn hóa kinh doanh hai nước Việt-Hàn. Ngoài ra, Vũ có khả năng sử dụng thành thạo ngôn ngữ tiếng Việt, tiếng Anh và tiếng Hàn Quốc. 

LĨNH VỰC CHUYÊN MÔN

Đầu Tư

Quản Trị Doanh Nghiệp

Giải Quyết Tranh Chấp

Giáo Dục

Logistic & Vận Tải

Thương Mại Quốc Tế

HỌC VẤN & THÀNH VIÊN

Cử Nhân Kinh Tế – Đại học Quốc gia Incheon 

Cử Nhân Luật – Đại học Quốc Gia (Việt Nam)

Khóa Đào Tạo Luật Sư –  Học Viện Tư Pháp

Cộng Tác Viên – Kotra Việt Nam

NGÔN NGỮ

Tiếng Anh      

Tiếng Việt

Tiếng Hàn Quốc

IBPRO
08-04-2018

Follow Us