Tin tức

Luật cạnh tranh 2018 mới được ban hành
09/11/2018 12:00:00 IBPRO 0 678
Luật Cạnh tranh 2018 đã được Quốc hội thông qua ngày 12/06/2018 sẽ chính thức có hiệu lực từ ngày 01/07/2019.
Vốn đầu tư của cơ sở giáo dục có vốn đầu tư nước ngoài thay đổi như nào ở Nghị định mới?
09/11/2018 12:00:00 IBPRO 0 702
Nghị định 86/2018/NĐ-CP mới được Thủ tướng Chính phủ ban hành ngày 06/6/2018, có hiệu lực kể từ ngày 01/8/2018 có yêu cầu cao hơn về điều kiện vốn đầu tư: tổng số vốn tối thiểu là 1000 tỷ đồng đối với Đại học có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam và 250 tỷ đồng đối với phân hiệu của Đại học.
Đầu tư theo hình thức đối tác công tư không cần Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư
09/11/2018 12:00:00 IBPRO 0 705
Nghị định 63/2018/NĐ-CP do Chính Phủ ban hành có hiệu lực ngày 19/6/2018 có những điểm khác biệt so với nghị định 15/2015/NĐ-CP chủ yếu về nguồn vốn hỗ trợ chuẩn bị đầu tư; vốn chủ sở hữu và vốn huy động của Nhà đầu tư, hình thức Nhà nước tham gia trong dự án PPP.