Đầu tư theo hình thức đối tác công tư không cần Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư


09-11-2018
Nghị định 63/2018/NĐ-CP do Chính Phủ ban hành có hiệu lực ngày 19/6/2018 có những điểm khác biệt so với nghị định 15/2015/NĐ-CP chủ yếu về nguồn vốn hỗ trợ chuẩn bị đầu tư; vốn chủ sở hữu và vốn huy động của Nhà đầu tư, hình thức Nhà nước tham gia trong dự án PPP.

Bãi bỏ thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và dành hẳn một chương riêng cho hình thức hợp đồng BT, bao gồm phương thức thanh toán cho nhà đầu tư; nguyên tắc thực hiện hợp đồng BT theo 2 phương thức: phương thức sử dụng giá trị quyền sử dụng đất và phương thức nhượng quyền kinh doanh.

Kinh doanh đặt cược thể thao đã được luật hóa lần đầu tiên

Ngày 14/06/2018, Quốc hội ban hành Luật số 26/2018/QH14 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thể dục, thể thao, có hiệu lực từ ngày 01/01/2019. Đặt cược thể thao là hình thức giải trí có thưởng mà người tham gia đặt cược thực hiện dự đoán kết quả có thể xảy ra trong các sự kiện thể thao được sử dụng để kinh doanh đặt cược. Luật này cấm tổ chức đặt cược thể thao trái phép; đặt cược thể thao trái phép. Đồng thời bãi bỏ điều kiện “có nguồn tài chính bảo đảm hoạt động kinh doanh” đối với doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao. Kinh doanh đặt cược thể thao phải bảo đảm nguyên tắc như chịu sự kiểm soát chặt chẽ của cơ quan nhà nước có thẩm quyền và có Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh.

Nghị định 87/2018/NĐ-CP về kinh doanh khí mới được Chính phủ ban hành ngày 15/06/2018, có hiệu lực từ ngày 01/08/2018

Thương nhân kinh doanh mua bán khí phải đáp ứng các điều kiện:

-  Thương nhân được thành lập theo quy định của pháp luật

- Có bồn chứa hoặc chai chứa khí hoá lỏng(LPG) hoặc hợp đồng thuê LPG

- Có đường ống vận chuyển khí và trạm cấp khí đáp ứng các diều kiện quy định về PCCC

Đối với thương nhân kinh doanh khí hoá lỏng (LNG) ngoài 3 điều kiện trên phải có trạm cấp,  trạm nạp LNG và phương tiện vận tải đáp ứng quy định về PCCC.


Người đăng:IBPRO
09-11-2018
Các bài viết cùng chuyên mục