Tin tức

Luật cạnh tranh 2018 mới được ban hành
23/11/2018 09:19:55
Luật Cạnh tranh 2018 đã được Quốc hội thông qua ngày 12/06/2018 sẽ chính thức có hiệu lực từ ngày...
Vốn đầu tư của cơ sở giáo dục có vốn đầu tư nước ngoài thay đổi như nào ở Nghị định mới?
09/11/2018 05:47:20
Nghị định 86/2018/NĐ-CP mới được Thủ tướng Chính phủ ban hành ngày 06/6/2018, có hiệu lực kể từ...
Đầu tư theo hình thức đối tác công tư không cần Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư
09/11/2018 05:48:54
Nghị định 63/2018/NĐ-CP do Chính Phủ ban hành có hiệu lực ngày 19/6/2018 có những điểm khác biệt...