Nghiên cứu thị trường

11-02-2021
IBPRO

Với tham vọng trở thành một trong những công ty tư vấn hàng đầu, ngoài lĩnh vực pháp lý, chúng tôi cũng có những đội ngũ chuyên gia về phân tích và phát triển thị trường để cung cấp cho khách hàng thông tin toàn diện về thị trường sản phẩm, dịch vụ của Việt Nam, các hành vi tiêu dùng, thói quen tiêu dùng, phương thức giao dịch mua bán, dung lượng thị trường, khách hàng mục tiêu, đối thủ cạnh tranh và nhận định các cơ hội, thác thức. Bên cạnh đó, chúng tôi cũng sẽ cung cấp thêm giá trị gia tăng cho khách hàng về những quy định pháp luật, chính sách có liên quan trong thị trường mà khách hàng đang hướng đến để từ đó có đầy đủ các thông tin cần thiết nhằm đưa ra các quyết định, chiến lược đầu tư, kinh doanh. 

IBPRO
11-02-2021

Follow Us