Giấy phép kinh doanh

15-02-2021
IBPRO

Một trong những phần dịch vụ mà chúng tôi thường xuyên cung cấp đến khách hàng là các vấn đề liên quan đến hỗ trợ thực hiện thủ tục để đạt được các giấy phép kinh doanh, giấy phép đủ điều kiện, các chứng chỉ hoặc chấp thuận từ cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Phạm vi cung cấp dịch vụ của chúng tôi bao gồm:

Hỗ trợ xin cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư/chấp thuận chủ trương đầu tư; giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;

Giấy phép kinh doanh; giấy phép thành lập cơ sở bán lẻ;

Giấy phép cơ sở đủ điều kiện về an toàn thực phẩm; 

Tự công bố thực phẩm đủ điều kiện kinh doanh;

 Giấy phép lưu hành thực phẩm chức năng; 

Chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng;

Giấy phép liên quan đến hoạt động giáo dục;

Hỗ trợ thực hiện các thủ tục liên quan đến người lao động nước ngoài tại Việt Nam;

Các giấy phép khác. 

IBPRO
15-02-2021

Follow Us