Thương mại quốc tế

14-02-2021
SuperUser Account

Trong những năm qua, Việt Nam với chiến lược mở rộng thị trường và tăng cường giao thương quốc tế bằng việc tham gia đàm phán ký kết các thỏa thuận quốc tế trong thời gian gần đây như EVFTA, EVIPA, CPTPP…,đã tạo ra nhiều cơ hội và triển vọng cho việc cung cấp hàng hoá, dịch vụ xuyên biên giới. Với kinh nghiệm sâu sắc về thương mại quốc tế được đúc kết từ nhưng năm mở cửa thị trường cho đến nay, đội ngũ luật sư và chuyên gia của IBPRO đã tham gia tư vấn và hỗ trợ nhiều khách hàng ký kết thành công nhiều giao dịch qua biên giới liên quan đến hàng hóa và dịch vụ.

IBPRO cung cấp toàn diện các dịch vụ liên quan đến thương mại quốc tế, có thể kể đến như:

Tư vấn về quy định của pháp luật Việt Nam về thương mại quốc tế, ngoại hối, thế chấp và bảo đảm; Các hiệp ước, quy tắc và thông lệ quốc tế như: WTO, Incoterm (2010, 2020), CISG, EVFTA, UCP, RCEP … 

Tư vấn, hỗ trợ đàm phán, soạn thảo và ký kết hợp đồng mua bán hàng hóa, dịch vụ; 

Tư vấn các vấn đề liên quan đến xuất nhập khẩu hàng hóa, nguồn gốc, xuất xứ sản phẩm trong vất đề ưu đãi thuế quan và hàng rào kỹ thuật khi gia nhập thị trường;

Tư vấn liên quan đến hoạt động cạnh tranh, chống bán phá giá, chống độc quyền.

SuperUser Account
14-02-2021

Follow Us