Sở hữu trí tuệ

19-02-2021
IBPRO

IBPRO là một trong số ít những công ty luật có thẻ đại diện sở hữu công nghiệp tại Việt Nam. Luật sư của chúng tôi có nhiều năm kinh nghiệm làm việc cho các tổ chức trong và ngoài nước liên quan đến các khía cạnh khác nhau của sở hữu trí tuệ.

Phạm vi dịch vụ chúng tôi cung cấp bao gồm:

Tra cứu, đăng ký nhãn hiệu; xử lý xâm phạm nhãn hiệu;

Tư vấn giao dịch nhượng quyền thương mại; chuyển nhượng quyền sử dụng nhãn hiệu…;

Tư vấn, đăng ký bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp liên quan đến sáng chế, giải pháp hữu ích, kiểu giáng công nghiệp, chỉ dẫn địa lý;

Tư vấn, đăng ký bảo hộ quyền tác giả và quyền liên quan;

 Tư vấn giao dịch chuyển giao công nghệ.

IBPRO
19-02-2021

Follow Us