Y tế và Dược phẩm

16-02-2021
IBPRO

Chúng tôi là một trong những đơn vị tư vấn ở Việt Nam tập trung nhiều đến các vấn đề trong lĩnh vực dược phẩm và y tế tại Việt Nam.

Phạm vi tư vấn của chúng tôi bao trùm nhiều khía cạnh pháp lý liên quan đến:

Kinh doanh bán buôn, bán lẻ dược phẩm, dược liệu;

Xuất khẩu, nhập khẩu thuốc, dược liệu;

Công bố, đăng ký lưu hành dược phẩm;

Điều kiện sản xuất, điều chế thuốc…; 

Điều kiện thành lập và vận hành bệnh viện, phòng khám;

Điều kiện về nhập khẩu, trang bị máy móc thiết bị chuẩn đoán, điều trị bệnh;

Điều kiện liên quan đến chứng chỉ hành nghề y, dược;

Rà soát, đánh giá tuân thủ về pháp lý trong hoạt động kinh doanh dược phẩm, y tế; 

Mua bán doanh nghiệp trong lĩnh vực y tế, dược phẩm.

IBPRO
16-02-2021

Follow Us