Năng lượng và tài nguyên thiên nhiên

12-02-2021
IBPRO

IBPRO cung cấp dịch vụ tư vấn pháp lý, tư vấn đầu tư trong lĩnh vực phát triển năng lượng và khai thác tài nguyên thiên nhiên. Chúng tôi có kinh nghiệm tham gia vào các dự án liên quan đến nhiệt điện, thủy điện, điện gió, năng lượng mặt trời; dự án xử lý rác thải; dự án khai thác, chế biến dầu khí, khai thác khoáng sản. Phạm vi công việc của chúng tôi chủ yếu tập trung vào việc tư vấn triển khai các dự án trong lĩnh vực năng lượng, các giao dịch chuyển nhượng dự án và giao dịch mua bán khoáng sản.

IBPRO
12-02-2021

Follow Us