Lao động

18-02-2021
IBPRO

Chúng tôi tự hào là đơn vị có năng lực, kinh nghiệm chuyên sâu về lao động và các vấn đề về tổ chức, quản lý, sử dụng lao động của doanh nghiệp cũng như việc đảm bảo các chế độ tiền lương, bảo hiểm, chính sách cho người lao động.

 

Chúng tôi cung cấp các dịch vụ bao gồm:

Tư vấn pháp luật về lao động, tiền lương, bảo hiểm, trợ cấp;

Tư vấn, xây dựng phương án về quản lý, sử dụng lao động cho doanh nghiệp;

Tư vấn và hỗ trợ soạn thảo nội quy lao động, các quy chế tiền lương, quy chế đánh giá xếp loại nhân viên, quy tắc ứng xử nội bộ doanh nghiệp, thỏa ước lao động;

Tư vấn soạn thảo hợp đồng lao động, hợp đồng học nghề, đào tạo nghề, hợp đồng đưa người lao động đi làm việc tại nước ngoài; cam kết bảo mật - không cạnh tranh, hợp đồng trách nhiệm ….;

Tư vấn chấm dứt hợp đồng lao động, xử lý kỷ luật lao động;

 Giải quyết tranh chấp lao động.

IBPRO
18-02-2021

Follow Us