Giáo dục

17-02-2021
IBPRO

IBPRO là một trong số ít các công ty luật có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực giáo dục tại Việt Nam đặc biệt là giáo dục có yếu tố nước ngoài. Chúng tôi đã hỗ trợ rất nhiều nhà đầu tư thực hiện thành công các dự án giáo dục tại Việt Nam cũng như hỗ trợ các nhà đầu tư Việt Nam liên kết, nhận nhượng quyền từ các tổ chức giáo dục nước ngoài.

Phạm vi tư vấn của chúng tôi tập trung vào các lĩnh vực sau:

Tư vấn thành lập trung tâm đào tạo ngoại ngữ, tin học văn phòng; trung tâm đào tạo nghệ thuật, âm nhạc; trung tâm đào tạo kỹ năng mềm;

Tư vấn thành lập trường mầm non;

Tư vấn thành lập cơ sở giáo dục phổ thông (trường tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông);

Tư vấn thực hiện hoạt động liên kết đào tạo; liên kết thi cấp chứng chỉ quốc tế; 

Tư vấn thành lập trường đại học, cao đẳng; tư vấn thành lập trường trung cấp nghề tại Việt Nam; 

Tư vấn nhượng quyền chương trình giáo dục. 

IBPRO
17-02-2021

Follow Us