Giải quyết tranh chấp

13-02-2021
IBPRO

Với nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tranh tụng, trọng tài, đội ngũ luật sư của IBPRO đã tham gia sâu vào các tranh chấp liên quan đến kinh doanh - thương mại, dân sự, lao động, hình sự. Bên cạnh đó, chúng tôi cũng đã đại diện cho nhiều khách hàng tham gia giải quyết các vụ kiện tại trung tâm trọng tài trong và ngoài nước với các nội dung tranh chấp phức tạp, kéo dài và quy trình tố tụng phức tạp.

Phạm vi dịch vụ trong lĩnh vực giải quyết tranh chấp của chúng tôi bao gồm:

Hỗ trợ hòa giải, đàm phán các tranh chấp;

Tham gia tranh tụng tại tòa án các cấp;

Tham gia tranh tụng tại cơ quan trọng tài;

Công nhận và thi hành bản án/phán quyết trọng tài nước ngoài tại Việt Nam.

IBPRO
13-02-2021

Follow Us