Doanh nghiệp, mua bán và sáp nhập

22-02-2021
IBPro

IBPRO luôn quan tâm đến các vấn đề pháp lý của doanh nghiệp từ đơn giản đến phức tạp để đưa ra các giải pháp pháp lý hiệu quả và sáng tạo nhằm giúp tối ưu hóa lợi ích của các chủ sở hữu và tối đa hóa hiệu quả kinh doanh. Hơn nữa, trong nhiều năm qua, chúng tôi luôn được khách hàng tin tưởng để tham gia vào các giao dịch mua bán sáp nhập (M&A) có giá trị lớn và phức tạp có liên quan đến các tài sản, giao dịch, doanh nghiệp mục tiêu tại Việt Nam.

Phạm vi tư vấn của chúng tôi bao gồm:

Thành lập doanh nghiệp, điều chỉnh nội dung đăng ký doanh nghiệp, chuyển đổi loại hình doanh nghiệp; 

Quản trị doanh nghiệp và kiểm soát nội bộ;

Tái cấu trúc doanh nghiệp nhà nước và tư nhân;

Rà soát pháp lý doanh nghiệp, rà soát pháp lý tài sản (Legal Due Diligence) phục vụ cho giao dịch M&A hoặc đánh giá lại tình trạng doanh nghiệp;

Tư vấn phát hành cổ phần, trái phiếu doanh nghiệp;

Chào bán chứng khoán ra công chúng; phát hành/mua lại chứng khoán của công ty đại chúng, công ty niêm yết;

Tạm ngừng hoạt động, giải thể, phá sản doanh nghiệp. 

IBPro
22-02-2021

Follow Us