TẠ QUỐC KHÁNH
Luật sư cao cấp, Giám đốc

[T]:   (+84) 243 2222 796
[P]:   (+84) 983 795 569
[E]:    khanhtq@ibpro.com.vn |...

SuperUser Account
19/04/2018
PHẠM MẠNH DŨNG
Luật sư cao cấp, Trọng tài viên

[T]:   (+84) 243 2222 796
[P]:   (+84) 90 421 6671
[E]:    dzungpm@ibpro.com.vn |...

SuperUser Account
18/04/2018
CHANNING DIRCKZE
Cố vấn cao cấp

[T]:   (+84) 243 2222 796
[E]:    contact@ibpro.com.vn
[W]:   www.ibpro.com.vn

SuperUser Account
17/04/2018
DOÃN THẾ PHƯƠNG
Cố vấn cao cấp

[T]:   (+84) 243 2222 796
[P]:   (+84) 903 430 484
[E]:   phuongdth@ibpro.com.vn |...

SuperUser Account
16/04/2018
NGUYỄN PHƯƠNG NHI
Luật sư cao cấp

[T]:   (+84) 243 2222 796
[E]:    nhinp@ibpro.com.vn | contact@ibpro.com.vn 
[W]:  ...

SuperUser Account
15/04/2018
TẠ HỒNG NHUNG
Luật sư, Đại diện sở hữu trí tuệ

[T]:   (+84) 243 2222 796
[P]:   (+84) 983 651 291
[E]:    nhungth@ibpro.com.vn |...

SuperUser Account
14/04/2018
NGUYỄN THỊ TUYẾT
Luật sư cộng sự

[T]:   (+84) 243 2222 796
[E]:    contact@ibpro.com.vn 
[W]:  ...

SuperUser Account
12/04/2018
NGUYỄN NGỌC KHIÊM
Luật sư cộng sự

[T]:   (+84) 243 2222 796
[E]:    contact@ibpro.com.vn 
[W]:  ...

SuperUser Account
11/04/2018
NGUYỄN THỊ MINH HÒA
Cố vấn nhân sự, Phó giám đốc

[T]:   (+84) 243 2222 796
[P]:   (+84) 936 716 869
[E]:    hoanm@ibpro.com.vn |...

SuperUser Account
10/04/2018
LEE YONG WOO
Trưởng Phòng Marketing, Luật sư tập sự

[T]:   (+84) 243 2222 796
[E]:    contact@ibpro.com.vn 
[W]:  ...

SuperUser Account
08/04/2018
ĐÀO DUY ANH
Cộng sự

[T]:   (+84) 243 2222 796
[E]:    anhdd@ibpro.com.vn | contact@ibpro.com.vn 
[W]:  ...

SuperUser Account
06/04/2018

Follow Us