PHẠM MẠNH DŨNG

Luật sư cao cấp, Trọng tài viên

[T]:   (+84) 243 2222 796
[P]:   (+84) 90 421 6671
[E]:    dzungpm@ibpro.com.vn | contact@ibpro.com.vn 
[W]:   www.ibpro.com.vn

GIỚI THIỆU

Ông Phạm Mạnh Dũng, nguyên là Vụ trưởng vụ Pháp chế - Bộ Kế hoạch và Đầu tư, là một chuyên gia cao cấp về đầu tư nước ngoài, thương mại quốc tế, tranh tụng tại trọng tài và tòa án. Trước khi gia nhập IBPRO Việt Nam từ đầu năm 2020, ông từng là thành viên của hãng luật quốc tế Rajah and Tann LCT Lawyers từ năm 2013 và tham gia tư vấn cho nhiều dự án về phát triển hạ tầng và bất động sản có quy mô lớn nhất Việt Nam. 

Ông Dũng tốt nghiệp cử nhân Luật tại Đại học Taskent. Trước khi gia nhập IBPRO và Rajah and Tann LCT Lawyers, ông đã có hơn 10 năm làm việc tại Bộ Tư pháp và sau đó là hơn 20 năm làm việc tại Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Với vị trí là Vụ trưởng vụ Pháp chế, ông Dũng đã tham gia sâu vào việc đưa ra các hướng dẫn thực tiễn và giải pháp pháp lý quan trọng cho rất nhiều các vấn đề pháp lý quan troạng liên quan đến hoạt động đầu tư và thương mại tại Việt Nam.  

Ông Dũng đã từng đảm nhiệm việc soạn thảo nhiều bộ luật quan trọng như Luật Đầu tư 1996, Luật sửa đổi năm 2000 và 2002; Luật Đầu tư và Luật Doanh nghiệp 2005; Luật Đất Đai 1993 và 2003; Luật Xây dựng 2003. Ông Dũng cũng tham gia vào Đoàn đàm phán của Chính phủ để ký kết Hiệp định thương mại tự do Việt Nam – Hoa Kỳ (BTA), đàm phán gia nhập tổ chức WTO cũng như chủ trì đàm phán các thỏa thuận về xúc tiến và bảo hộ đầu tư của Việt Nam với các nước như Hoa Kỳ, Nhật Bản, Trung Quốc, Nga và hơn 50 quốc gia khác. 

Ông Dũng cũng tham gia giảng dạy tại trường Đại học Luật Hà Nội, Đại học Quốc gia với vai trò là giảng viên trong lĩnh vực đầu tư và thương mại. Ông cũng là một trọng tài viên nổi tiếng tại Trung tâm trọng tài Quốc tế Việt Nam (VIAC). 

LĨNH VỰC CHUYÊN MÔN

Đầu Tư

Năng Lượng & Tài Nguyên Thiên Nhiên

Quản Trị Doanh Nghiệp

Xây Dựng

Thị Trường Vốn

Thương Mại Quốc Tế

Tài Chính và Ngân Hàng

Giải Quyết Tranh Chấp

HỌC VẤN & THÀNH VIÊN

Cử Nhân luật – Đại học Taskent 

Thành Viên Liên Đoàn Luật Sư Việt Nam

Thành Viên Đoàn Luật Sư Thành Phố Hà Nội

Trọng Tài Viên - Trung Tâm Trọng Tài Quốc Tế Việt Nam  (VIAC)

NGÔN NGỮ

Tiếng Anh

Tiếng Việt

IBPRO
18-04-2018

Follow Us